Administratorii de bloc, raport trimestrial

Publicat: 22 Ianuarie 2014

image-2010-02-17-6922763-56-casa-bloc-europa-romania 400x267

Trimestrial, administratorii de blocuri vor avea obligaţia să-i informeze pe proprietari despre situaţia facturilor, conturilor bancare, salariilor şi lucrărilor angajate. Prevederile vin să completeze Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Executivul avizând favorabil proiectul.
Administratorii de blocuri vor avea obligaţia de a-i informa trimestrial pe proprietarii locuinţelor despre situaţia facturilor, conturilor bancare, salariilor şi lucrărilor angajate, noile măsuri avizate favorabil de guvern în şedinţa de miercuri fiind văzute ca o soluţie de evitare a cazurilor în care banii sunt cheltuiţi fraudulos.

Proiectul completează Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. În document, scrie Agerpres, se precizează faptul că proprietarii vor alege şi comunica administratorilor formula de informare, respectiv în scris sau prin email. Înştiinţările individuale, semnate de către administrator şi contrasemnate de preşedintele asociaţiei şi cenzorul, vor cuprinde situaţia financiară detaliată: plăţile facturilor, situaţia conturilor bancare, a dobânzilor aferente conturilor deschise, a plăţilor salariale, a restanţelor la facturi şi a lucrărilor angajate din punct de vedere financiar. În prezent, administratorul trebuie să înştiinţeze locatarii, „prin afişare la loc vizibil, asupra modului de stabilire a cheltuielilor curente“.
Argumentul pentru noile măsuri introduse este reprezentat de „miile de acţiuni în instanţă ce au ca obiect recuperarea prejudiciilor aduse de către administratorii de blocuri, care au folosit banii locatarilor în interes personal, aceştia fiind obligaţi să achite de mai multe ori sumele aferente pentru întreţinerea locuinţelor sau suportând consecinţele în cazul în care furnizorii de utilităţi nu şi-au încasat facturile, existând situaţii în care a fost oprită furnizarea apei potabile sau chiar a energiei termice pe perioada sezonului de iarnă“.
Administratorii de imobile trebuie să fie atestaţi de către serviciile asociaţiilor de proprietari din cadrul primăriilor, acest lucru realizându-se în urma unei examinări ce cuprinde întrebări din legislaţia specifică domeniului de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, legislaţia muncii şi contabilitate, legislaţia privind calitatea în construcţii şi cea specifică reglementării serviciului de alimentare cu energie termică. Ulterior, aceştia vor fi avizaţi prin decizia consiliilor locale.
Ce obligaţii are administratorul de bloc
În afara afişării listei cu cheltuieli, administratorul de imobil are obligaţia de a controla personalul angajat pentru diverse activităţi gospodăreşti, de exemplu persoana care face curăţenie, tot el fiind cel care stabileşte termenii în care se vor realiza serviciile de întreţinere şi de reparaţii curente ale bunurilor aflate în folosinţă comună. De asemenea, trebuie să se asigure de efectuarea eficientă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale elementelor proprietăţii comune şi trebuie să verifice contractele de închiriere dintre asociaţia de proprietari şi persoanele fizice sau juridice care folosesc spaţii din proprietatea comună.
Periodic, administratorul trebuie să citească indexul contoarelor individuale şi să inspecteze proprietatea individuală în scopul depistării şi eliminării defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună. Pentru nerespectarea îndatoririlor, acesta poate răspunde atât civil, pentru prejudiciile aduse proprietarilor, cât şi penal, pentru infracţiuni precum delapidare sau însuşire de bani şi bunuri.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar