Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Asociați ai C.S. Dacia Mioveni 2012

Publicat: 16 Aprilie 2015

conferinta-cs-dacia-2012În temeiul art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 modificată şi actualizată, cu privire la asociaţii și fundaţii, C.S. DACIA MIOVENI 2012, prin Preşedinte Executiv Tudose Nicolae, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociaţi în data de 22.04.2015, ora 17:00, la sediul Clubului din Bulevardul Dacia, nr. 3, oraş Mioveni, cu urmatoarea ordine de

zi:

Pct. nr. 1 Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014; Raportul de activitate al conducerii clubului; Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului Director pentru exerciţiul financiar 2014.
Pct. nr. 2 Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015.
Pct. nr. 3 Aprobarea Organigramei şi Statul de Funcții ale clubului pentru anul 2015.
Pct. nr. 4 Aprobarea Planului Competiţional pe anul 2015.
Pct. nr. 5 Alte probleme organizatorice şi statutare pe ordinea de zi.
În cazul în care pe data de 22 aprilie 2015 nu se întrunește cvorumul pentru validarea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor pentru data de 30 aprilie, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Convocarea se publică pe site-ul C.S. Dacia Mioveni 2012 pentru liberul acces al membrilor şi în mass-media locală.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar