Argeş: Începe prima etapă de admitere în liceu

Publicat: 03 Iulie 2015

eleviVineri, 3 iulie, începe prima etapă de înscrieri pentru admiterea la liceu. După ce au aflat rezultatele finale la examenul de Evaluare Naţională, absolvenţii de clasa a VIII-a pot vedea la ce liceu au şanse să-şi continue studiile.

Admiterea la liceu se desfăşoară în

trei etape, în perioada 3-15 iulie, 15-30 iulie, respectiv 1 august – 4 septembrie. Admiterea pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă se desfăşoară în perioada 21-24 iulie.
În ceea ce priveşte admiterea elevilor la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, înscrierile s-au desfăşurat în perioada 8-15 iunie. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Admiterea în şcolile profesonale se desfăşoară tot în trei etape, în perioadele 8 iunie – 15 iulie, 20 august – 2 septembrie, respectiv 3-8 septembrie.
Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar