ASTĂZI ARE LOC CONCURSUL PENTRU DIRECTORI

Publicat: 12 Octombrie 2016

examen-profesori-titularizareProba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din gradiniţe, şcoli şi licee se desfăsoară miercuri, începand de la ora 10:00. Proba consta dintr-un test grilă elaborat de Ministerul Educaţiei, pe care candidaţii trebuie sa

îl rezolve în cel mult 2 ore. Testul vizează evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competenţelor manageriale ale candidaţilor, precizează ministerul.

La nivel national,6.664 de candidaţi s-au înscris pentru functia de director, iar 2.312 candidaţi s-au inscris pentru funcţia de director adjunct.
Potrivit Ministerului Educaţiei, gradul de înscriere pentru funcţia de director în raport cu posturile vacante la nivel naţional (6.549) a fost de 101,77%, în timp ce pentru funcţia de director adjunct (2.505 posturi vacante), gradul de înscriere s-a situat la 92,30%.
Potrivit informaţiilor transmise de minister, au rămas 1.093 de posturi vacante de director pentru care nu au fost depuse cereri de înscriere şi 132 de posturi vacante de director adjunct pentru care nu s-au depus cereri de înscriere.
În urma evaluarii dosarelor de către comisiile de verificare, la proba scrisa sunt asteptaţi 6.502 candidaţi pentru funcţia de director şi 2.257 de candidaţi pentru funcţia de director adjunct.
Accesul candidatilor în sali se face în intervalul orar 9:00 - 9:30.
Candidaţii, responsabilii de sală şi supravegehtorii NU pot patrunde în sălile de examen cu manuale, materiale documentare ajutătoare, genţi, telefoane sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Sunt interzise, de asemenea, comunicarea între candidaţi sau cu exteriorul, respectiv transmiterea ori schimbul de foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
Încălcarea acestor dispozitii va fi asimilata ca frauda sau tentativa de frauda si va atrage eliminarea candidatului din concurs dar şi pierderea dreptului de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control pentru o perioadă egala cu două mandate.
Membrii comisiilor de concurs vor evalua testul-grilă în aceeasi zi, dupa expirarea duratei maxime de rezolvare, în prezenta candidaţilor şi a 2 martori alesi succesiv dintre candidaţi. Rezultatele probei scrise nu se contesta.
Calendarul concursului de de director si director adjunct:
13 septembrie 2016- 2 octombrie - Depunerea electronică a dosarelor de concurs (potrivit Procedurii de inscriere electronică, disponibilă pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judetean)
12 octombrie 2016 - Proba scrisă
17 octombrie 2016 - 17 noiembrie - Interviul şi evaluarea CV-ului
18 noiembrie 2016 - Afişarea rezultatelor concursului
21-23 noiembrie 2016 - Depunerea contestaţiilor
24 noiembrie 2016 - 9 decembrie 2016 - Soluţionarea contestaţiior şi afisarea rezultatelor finale
16 decembrie 2016 - Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister
Concursul are doua componente, una naţionala şi una locală:
I. O proba scrisa, la nivel national, care consta in rezolvareaa unui test-grila, cu subiecte elaborate de minister. Vor fi evaluate aptitudinile cognitive si competentele manageriale ale candidatilor, ambele cu o pondere de 50%. Timp de lucru: maximum 120 de minute
II. Doua probe la nivelul comisiilor judetene si cu monitorizarea observatorilor desemnati de minister:
analiza CV-ului - realizata in plenul comisiei de concurs, in prezenta candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor si punctajelor prevazute de metodologie si pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc cele afirmate in CV;
interviu in fata comisiei de concurs - in care se apreciaza scrisoarea de intentie, calitatea si sustinerea de catre candidatia ofertei manageriale si a unui plan operational pentru un an. Desfasurare: maximum 30 de minute
Toate probele sunt obligatorii.
Pentru fiecare proba de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi "admişi" candidaţii care au realizat un punctaj de cel putin 35 de puncte pentru fiecare proba si din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte.
Este declarat "promovat" la concurs, candidatul "admis" care a obţinut cel mai mare punctaj total.
In cazul egalitatii de punctaj, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisa.
Daca şi în această situaţie egalitatea se pastrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat "promovat" candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocatională, cel care are specialitatea corespunzatoare profilului predominant al unitaţii de învătământ, iar pentru celelalte unitaţi de învătământ este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.
Daca şi în această situaţie egalitatea persistă, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar