Cât mai așteptăm autostrada Pitești Sibiu?

Publicat: 01 Martie 2015

autostradaAsocierea Romair Consulting SRL- Dongbu Engineering Co. Ltd. a formulat o contestaţie la rezultatul procedu­rii emis de către CNADNR SA, în data de 11.02.2015. Contestaţia se află în faza de analiză la Consiliul Naţional de Soluţionare a

Contestaţiilor (CNSC). În maximum 30 de zile, soluţionată. Conform prevederilor art. 276, alin. (1) din OUG 34/2006, „Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, potrivit art. 278, alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile". Pe cale de consecinţă, în maximum 30 zile de la depunerea contestaţiei de către Asocierea Romair Consulting SRL- Dongbu Engineering Co. Ltd., CNSC are obligaţia de a emite Decizia de Soluţionare. În data de 11 februarie, pentru contractul „Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Pitesti", a fost desemnată cîştigătoare Asocierea Spea Ingineria Europea SA Milano Italia - Sucursala Bucureşti - Tecnic Consulting Engineering Ro-mania SRL. Lungimea proiectului pentru Autostrada Pitești- Sibiu este de aproximativ 120 km. Contractul este împărţit în 5 secţiuni conform Caietului de Sarcini. Pentru Secţiunea Sibiu - Boita (Lotul 1) şi Curtea de Argeş - Piteşti (Lotul 5), Studiul de Fezabilitate trebuie realizat în maximum 5 luni. Pentru celelalte secţiuni, studiul de fezabilitate trebuie realizat în maximum 12 luni. Valoarea ofertei câştigătoare este de 29.075.308,91 lei, fără TVA, reprezentînd aproximativ 6.530.000 euro fără TVA.

ProArges

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar