ÎNSCRIE-TE LA CURSURILE DE MASTER SUSŢINUTE LA MIOVENI: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI MANAGEMENT ÎN PRODUCTICĂ

Publicat: 25 August 2015

mioveni-primarie-platouFacultăţile Energetică şi IMST din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti aduc în oraş, pentru al cincilea an consecutiv, două specializări: Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 locuri) şi Concepţie şi Management în Productică (20 locuri).

Ce trebuie să conţină dosarul de admitere:


1.Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
2.Două fotografii recente (color, format 3x4cm);
3.Diploma de bacalaureat, în original;
4.Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original;
5. matricolă/suplimentul la diplomă în original;
6.Certificat de naştere - copie legalizată;
7.Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul);
8.Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
9.Chitanţa privind plata taxei de înscriere;
10.Copie Carte de Identitate.
La Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice ( Programul de master - Concepţie şi Management în Productică), admiterea va consta într-o probă tip interviu, iar la Facultatea de Energetică(Programul de master - Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă), admiterea va consta într-un examen scris.
Înscrierile se fac pâna la data de 31 august 2015.
Informaţii suplimentare la telefon 0348/455.111.(în intervalul 10.00 - 13.00).

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar