MIOVENI:PROBLEMA ASIGURĂRII ASISTENŢEI FARMACEUTICE PE TIMP DE NOAPTE VA FI SOLUŢIONATĂ!

Publicat: 09 Mai 2016

Primaria-Mioveni-Catalin-NA fost nevoie de sesizările locuitorilor orașului, susținute apoi și de cele ale conducerii Primăriei Mioveni, pentru a se rezolva problema asigurării asistenţei farmaceutice pe timp de noapte în oraşul Mioveni.
Conducerea Primăriei a solicitat prin mai multe adrese

Colegiului Farmaciştilor Argeş, Casei de Asigurări de Sănătate Argeş, dar şi Ministerului Sănătaţii soluţionarea acestei probleme.
Vă redăm mai jos, întocmai, răspunsul primit de la Ministerul Sănătaţii(nr.11212/03.05.2016):
"Referitor la adresa dumneavoastră, prin care aduceţi la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii necesitatea asigurării farmaceutice pe timp de noapte în oraşul Mioveni vă comunicăm următoarele:
Considerăm necesară şi posibilă asigurarea asistenţei farmaceutice pe timp de noapte, în condiţiile în care la o populaţie de 55.000 locuitori(oraşul Mioveni şi localităţile limitrofe) funcţionează 17 unităţi farmaceutice,din care 11 farmacii.
De asemenea, dorim să precizăm că Legea 266/2008 art.18,alin. (2) precizează foarte clar că este OBLIGATORIE asigurarea asistenţei farmaceutice pe timpul nopţii de către toate farmaciile comunitare aflate în relaţii contractuale cu Casele de Asigurări Sociale de Sănătate şi este în sarcina Colegiului Farmaciştilor stabilirea modului în care se poate organiza programul farmaciilor astfel încât asigurarea cu medicamente a populaţiei să se facă conform necesităţilor în funcţie de zonă şi numărul de locuitori.
Menţionăm că am solicitat Colegiului Farmaciştilor Argeş un punct de vedere referitor la situaţia mai sus prezentată.
Potrivit dispoziţilor art.7, Anexa 37 din Ordinul Ministrului Sănataţii şi al Preşedintelui CNAS nr. 388/186/2015, privind aprobarea Normelor Medodologice de aplicare în anul 2015 a H.G nr.400-2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului ‐ Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014‐2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurari de sănătate, au obligaţia:
"Să îşi stabilescă programul de funcţionare, pe care să îl afişeaze la loc vizibil în farmacie;
Să participe la sistemul organizat pentru asigurarea continuităţii privind furnizarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătorile legale, precum şi pe timpul nopţii, şi să afişeze la loc vizibil lista farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente, publicată pe pagina de WEB a Casei de Asigurări de Sănătate. Acest program se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
Având în vedere atât aspectele prezentate de către reprezentanţii autorităţii publice locale,cât şi dispoziţiile legale mai sus menţionate, considerăm necesară informarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi solicitarea dispunerii de măsuri legale privind verificare respectării termenilor contractelor dintre farmaciile din localitatea Mioveni şi CAS Argeş cu privire la asigurarea continuităţii privind furnizarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale,precum şi pe timpul nopţii.
Menţionăm de asemenea, că am transmis către CASJAG solicitarea de a lua măsurile legale ce se impugn în vederea respectarii dispoziţiilor art.7 Anexa 37 din OMS nr.388/186/2015.",se arată în răspunsul dat de Ministerul Sănătaţii.

 

 

a1a2

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar