Mioveni: taxe și impozite locale pentru 2016

Publicat: 30 Decembrie 2015

primaria-orasului-mioveni-platouPrin modificările aduse, Noul Cod Fiscal oferă posibilitatea autorităţilor locale de a-şi stabili politica fiscală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară, întărind astfel autonomia locală.

Astfel, impozitul pe clădiri va fi stabilit diferenţiat în funcţie de scopul folosinţei proprietăţii, indiferent de natura

juridică a contribuabilului, eliminând astfel discriminarea generată de actualul sistem fiscal.
În acest sens, clădirile ce urmează a fi impozitate sunt clasificate şi definite astfel:
Clădire rezidenţială - construcţie alcatuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. Cu alte cuvinte clădirea rezidenţială este orice clădire cu destinaţia de locuinţă: apartamente în blocuri comune de locuit, case de vacanţă, case de locuit.
Clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială. Spre exemplu, sunt acele clădiri cu alte destinaţii decât clădirea de locuit (spaţii comerciale în care se desfăşoară activitati economice, activitati de prestari servicii).
Clădire cu destinaţie mixtă - clădirea folosită atât în scop rezidenţial, cât si în scop nerezidenţial. Reprezintă clădirea care îmbină cele 2 tipuri de clădiri: rezideţiale şi nerezidenţiale, clădirea mixtă fiind folosită în acelaşi timp, atât ca locuinţă cât şi ca spaţiu comercial în vederea desfaşurării de activitaţi economice.
Pentru clădirile rezidenţiale, Consiliul Local are posibilitatea să stabilească o cotă de impozitare cuprinsă între 0,08%-0,2%.
Pentru anul 2016 Consiliul Local Mioveni a stabilit o cota de impozitare de 0,085%, pentru persoanele fizice.
Prin urmare, impozitul pe cădirile rezidenţiale variază în funcţie de suprafaţa imobilului precum şi de zona de amplasare, astfel:
- pentru o garsonieră cu o suprafaţa utilă de 25 mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 66 lei;
- pentru un apartament cu o suprafaţă utilă de 55mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 144lei;
- pentru un apartament cu o suprafaţă utilă de 62 mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 162 lei;
- pentru un apartament cu o suprafaţă de 72 mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 189 lei.
Pentru casele din Colibaşi, Racoviţa, Clucereasa, Făget, impozitul se stabileste în funcţie de suprafaţa construită desfăşurata a clădirii şi zona din care face parte clădirea respectivă astfel:
- pentru un imobil situat în Colibaşi, cu toate utilităţile, în suprafaţă de 77mp, impozitul pentru anul 2016 va fi de 137 lei;
- pentru un imobil cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încalzire, în suprafaţă de 52 mp, situat în Racoviţa, impozitul pentru anul fiscal 2016 va fi de 93 lei;
- pentru un imobil situat in Clucereasa, in suprafata de 70 mp., impozitul va fi de 119 lei,
- pentru un imobil în suprafaţă de 52mp., imobil situat în cartierul Făget, impozitul pentru anul 2016, va fi de 88 lei.
Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri nu vor mai datora pentru anul 2016 un impozit majorat.
De asemenea, s-a eliminat majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile utilizate ca locuinţă a căror suprafaţă depăşeşte 150mp.
Pentru clădirile nerezidenţiale, Consiliul Local are posibilitatea să stabilească o cotă de impozitare cuprinsă între 0,2%-1,3%.
Pentru anul 2016 Consiliul Local Mioveni a stabilit o cotă de impozitare de 0,7%, pentru persoanele fizice.
Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri nerezidentiale (spaţii comerciale), datorează către bugetul oraşului Mioveni un impozit calculat cu o cotă de 0,7% asupra valorii impozabile a clădirii, care poate fi:
a) - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
c) - valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii de impunere în vederea stabilirii impozitului pe clădiri până la data de 31 martie 2016.
Aducem la cunoştinţa contribuabililor persoanelor juridice care au în proprietate clădiri situate pe raza oraşului Mioveni că impozitul pe clădiri datorat către bugetul local este de 0,2% pentru clădirile rezidenţiale şi de 1,45% pentru clădirile nerezidenţiale, cote aplicate la valoarea impozabilă a clădirii.
Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii de impunere privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.
Impozitul pe teren atât pentru contribuabili persoane fizice, cât şi pentru contribuabili persoane juridice se calculează în funcţie de nr. de mp, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului.
Astfel că, pentru terenurile deţinute de către contribuabili la categoria de folosinţă ,,terenuri cu construcţii,, Consiliul Local Mioveni a stabilit nivelul minim de impozitare astfel:
- pentru zona A; 5.236lei/ha (blocuri Mioveni+platforma Automobile Dacia);
- pentru zona B; 3.558lei/ha (zona aflată în imediata apropiere a blocurilor din Mioveni);
- pentru zona C; 1.690lei/ha (Colibasi+Racovita)
- pentru zona D; 984 lei/ha (Faget+Clucereasa).
Prin urmare, pentru un teren aflat în Colibaşi în suprafaţă de 700 mp, categoria de folosinţă "teren cu construcţii", impozitul va fi de 118 lei pentru anul 2016, iar pentru un teren în suprafaţă de 700 mp., la aceeaşi categorie de folosinţă ,,teren cu construcţii,, teren aflat în Clucereasa, impozitul va fi 69 lei pentru anul 2016.
S-a introdus o nouă prevedere conform căreia, în cazul unui teren amplasat în intravilanul oraşului Mioveni, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţă care depăşeşte 400 mp, impozitul pe teren se calculează prin înmulţirea suprafeţei terenului cu sumele corespunzatoare din noul cod fiscal.
Astfel:
- pentru un teren intravilan în suprafaţă de 700 mp, teren situat în Colibaşi la categoria de folosinţă ,,Arabil,, impozitul pentru anul 2016 va fi de 70 lei;
- pentru un teren intravilan în suprafaţă de 700 mp, teren situat în Clucereasa, categoria de folosinţă ,,Arabil,, impozitul va fi de 40 lei pentru anul fiscal 2016.
Conform noului Cod Fiscal a fost abrogată prevederea actuală, a neimpozitării terenului de sub clădire.
Pentru mijloacele de transport înregistrate pe raza oraşului Mioveni atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice impozitele datorate către oraşul Mioveni nu s-au modificat faţă de anul 2015.
Important!
Prin Noul Cod Fiscal s-a introdus noţiunea de anualitate, în sensul că impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport nu se mai fractionează pe luni în cazul transferului de proprietate al bunului impozitat, în cursul unui an fiscal (cel care dobandeşte un bun va plăti impozit cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc transferul de proprietate).
De la data de 1 ianuarie 2017, impozitele şi taxele locale vor fi indexate anual, până la data de 30 aprilie, de către Consiliile Locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice și Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar