Munceşti în comună dacă nu ai bani de amendă!!

Publicat: 20 Noiembrie 2013

prefect soare1 386x400La nivelul Argeşului, multe primării au de încasat de la cetăţeni miliarde de lei vechi. Aceste sume vin din amenzile primite de aceştia şi neachitate. Pentru că banii n-au fost recuperaţi, iar autorităţile locale au nevoie de buget, prefectul a venit cu o soluţie benefică pentru toţi. Mai exact, vorbim de muncă în folosul comunităţii, pentru stingerea datoriilor strînse din cauza amenzilor.

„Primăriile au prinse în bugete, an de an, nişte venituri teoretice, provenite din amenzile pe care le primesc cetăţenii din localitatea respectivă pe linia poliţie, ordine publică, organe silvice. Problema e că persoanele ce cumulează mai multe amenzi, de ordinul zecilor de milioane lei vechi, nu au posibilitatea să le achite, iar autorităţile locale au o gaură în buget, pe care n-o pot acoperi. Persoanele respective figurează cu cazier fiscal şi întîmpină anumite dificultutăţi în a beneficia de anumite indemnizaţii şi ajutoare sociale, contractări de credite. Legislaţia în vigoare prevede soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, numai că aceste legi fie nu sînt cunoscute, fie sînt ştiute, dar neaplicate (din lipsa personalului sau din aparenta dificultate de punere în aplicare). O soluţie stă în Ordonanţa 2/2001, art. 9, privind regimul juridic al contravenţiilor“, a explicat prefectul Cristian Soare

Procedura propusă de prefect vizează următoarele etape: realizarea la nivel local a unei situaţii cu privire la amenzile neachitate; declanşarea procedurii de e­xecutare silită a acestor creanţe; stabilirea persoanelor care au sau nu bunuri urmăribile; pentru persoanele care nu au bunuri urmăribile, va fi emis procesul - verbal de constatare a insolvabilităţii; transmiterea acestor documente către instituţiile care au aplicat amenda, în vederea sesizării instanţei de judecată; sesizarea instanţei de instituţiile care au aplicat amenda, urmînd a încheia protocoale cu instituţiile care în general aplică astfel de amenzi persoanelor fizice; după pronunţarea sentinţei de transformare a amenzii în muncă în folosul co­mu­nităţii, punerea în executare a acestei măsuri de autoritatea pu­blică locală, în concordanţă cu planul de lucrări elaborat şi apro­bat lunar de primar, el putînd cuprinde lucrări de decolmatare, şanţuri, canale, igieniza­re/curăţare de terenuri ce aparţin domeniului public etc.

„În judeţul nostru, există deja o autoritate locală care implementează această procedură - Primăria Bughea de Sus, care avea, la începutul lui 2013, venituri provenite din contravenţii neîncasate de 4,38 miliarde lei vechi. S-a constat că aproximativ 3,5 miliarde din această sumă constituie amenzi pe care ar trebui să le plătească persoane declarate insolvabile. Din acest total, pînă acum, s-au emis de instanţele de judecată mandate de executare de muncă în folosul comunităţii în cuantum de 2,62 miliarde lei vechi, din care deja pentru 0,5 miliarde lei vechi s-a şi prestat muncă, în perioada iu­nie - octombrie 2013, într-un to­tal de 4.418 ore, forţă de muncă cu care primăria şi-a rezvoltat o serie de proiecte“, a explicat prefectul Cristian Soare.

Primarul din Albota, Ion Dumitru, susţine că obţinerea hotărîrii în instanţă prin care amenda este transformată în muncă în folosul comunităţii „e o formă prin care primarul poate scăpa. 90% din amenzi provin din circulaţie, iar noi pe mulţi nu-i mai găsim acasă, pentru că fie sînt în Spania, fie în alte localităţi, numai în cea de reşedinţă nu. Cel mai bine ar fi să treacă prevederea prin care, în 15 zile, dacă n-ai plătit amenda de circulaţie, să-ţi ia carnetul.” a declarat Ion Dumitru.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar