Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului a fost aprobată

Publicat: 05 Februarie 2015

646x404 400x250Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a finalizat strategia naţională pentru

protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, precum şi planul operaţional de implementare pentru perioada 2014-2016.
Cele două documente au ca scop dezvoltarea, bunăstarea şi accesul universal la servicii al copilului, cu implicarea mai multor instituţii şi autorităţi ale statului. Concret, strategia urmăreşte, pe de o parte, continuarea măsurilor din domeniul protecţiei copiilor începute anterior, iar pe de alta, stabileşte câteva noi direcţii de acţiune, în scopul de a reduce diferenţele în ceea ce priveşte accesul copiilor la servicii de educaţie şi sănătate, concomitent cu creşterea calităţii acestora.
Sunt vizaţi în special copiii din zonele sărace, cei din mediul rural, copiii romi, cei cu dizabilităţi şi copiii din sistemul de protecţie a copilului consumatori de droguri, copiii aflaţi în conflict cu legea, copiii străzii, cei care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate, dar şi adolescenţii.
Astfel, existenţa unui serviciu public de asistenţă socială în fiecare comună, oraş sau municipiu, creşterea gradului de implicare a comunităţii şi dezvoltarea competenţelor parentale ale părinţilor, respectarea drepturilor copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile, prevenirea şi combaterea oricărei forme de violenţă asupra acestora – în familie, în şcoală sau în comunitate, dar şi încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc sunt rezultatele pe termen mediu şi lung propuse de ANPDCA.
În realizarea strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ANPDCA a fost susţinută constant de reprezentanţa UNICEF România şi de sectorul neguvernamental, în ansamblul său: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil, HHC România, Salvaţi Copiii România şi Fundaţia SERA România.
Din grupul de lucru au mai făcut parte experţi independenţi, dar şi reprezentanţi ai altor ministere: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Cancelaria Prim – Ministrului.
Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2020 poate fi accesată la:
http://www.copii.ro/Files/HG%20strategia%20copil.pdf
http://www.copii.ro/Files/Anexa%201%20Strategia%20nationala%20aprobata%20de%20Guvern.pdf
http://www.copii.ro/Files/anexa%202%20Strategia%20nationala%20aprobata%20Guvern.pdf
Sursă: Serviciul Comunicare, Relații cu Publicul și Mass-Media, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar