Adeverința de vechime în muncă: Ce trebuie să știi despre acest document și cum îl obții

Adeverința de vechime în muncă reprezintă un document esențial atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, având un rol esențial în relația dintre aceste două părți. Este deosebit de importantă în situații precum schimbarea locului de muncă sau plecarea dintr-o organizație. Acest act oficial este necesar pentru a certifica perioada petrecută în activitate profesională, fiind singurul mijloc de a atesta oficial anii de muncă.

Un aspect notabil îl reprezintă schimbarea legislativă de la 1 ianuarie 2020. Conform acestei modificări, introduse prin ordinul Ministerului Muncii, persoanele care se apropie de vârsta de pensionare nu mai sunt obligate să obțină și să depună la dosarul de pensionare adeverințe de vechime. Această decizie legislativă simplifică procedurile pentru pensionari, reducând birocrația și facilitând procesul de tranziție către pensionare.

Informații pe care le conțin adeverințele de vechime

Adeverințele de vechime în muncă reprezintă documente esențiale atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, având un rol important în validarea experienței profesionale. Diferențele dintre mediul privat și cel bugetar în ceea ce privește formatul și conținutul acestor adeverințe de vechime sunt notabile.

Pentru salariații din sectorul privat, unde nu există un formular standardizat, este important ca adeverința să includă anumite informații cheie. Acestea sunt: datele de identificare ale salariatului, detalii specifice contractului individual de muncă (cum ar fi numărul și data încheierii), durata efectivă a activității, pozițiile ocupate, precum și orice modificări suferite de contract (inclusiv suspendări sau încetări).

Trebuie menționate salariul de bază și sporurile relevante pentru calculul punctajului mediu anual, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, perioadele de concediu fără plată și absențele nemotivate.

În contrast, pentru angajații din sectorul bugetar, există un cadru mai structurat. Formularul pentru adeverința de vechime în muncă este definit prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 și modificările ulterioare. Această diferențiere reflectă abordările distincte ale celor două sectoare în gestionarea resurselor umane.

Când poate fi eliberată o adeverință de vechime?

Adeverința de vechime în muncă este un document esențial pentru orice persoană activă pe piața muncii, oferind o imagine clară a experienței și parcursului profesional. Conform reglementărilor în vigoare, stipulate de Hotărârea Guvernului nr. 905/2017, există două modalități principale prin care se poate obține acest document.

Prima metodă este eliberarea automată de către angajator, care este un proces obligatoriu la finalizarea contractului individual de muncă. Această prevedere este susținută de Articolul 34 din Codul muncii, care stipulează că angajatorul este obligat să furnizeze un document oficial atestând activitatea desfășurată de angajat, durata acesteia, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, precum și un extras din Revisal.

A doua cale pentru obținerea unei adeverințe de vechime este la cerere, adresată direct de către actualii sau foștii salariați angajatorului lor. Această solicitare poate fi făcută oricând și trebuie să cuprindă aceleași informații ca și în cazul eliberării automate. De menționat este faptul că angajatorul are obligația de a emite acest document în maxim 15 zile de la data solicitării.

Există și o alternativă pentru situațiile în care angajatorul nu poate furniza un extras din Revisal: apelarea la inspectoratele teritoriale de muncă. Acestea pot elibera extrasul din Revisal, care va include detaliile necesare despre activitatea desfășurată de salariat, tot în termen de 15 zile de la data solicitării.

Cum se obține adeverința de vechime?

În procesul obținerii unei adeverințe de vechime, un salariat trebuie să urmeze pași specifici. Inițial, este necesară formularea unei cereri scrise adresate angajatorului, respectiv persoanei responsabile de relația cu angajații, cum ar fi șeful direct, managerul general sau un reprezentant al departamentului de resurse umane. Legislația în vigoare stipulează că angajatorul are obligația de eliberare adeverință vechime la cerere.

În situații excepționale, cum ar fi închiderea companiei angajatoare, un fost angajat poate solicita adeverința de vechime de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Aceasta este o măsură de siguranță care asigură că drepturile angajatului sunt respectate chiar și în circumstanțe neașteptate.

Mai mult, în cazul angajaților finanțați din fonduri publice care își încheie activitatea, angajatorul este de asemenea obligat legal să elibereze o adeverință de vechime. Acest document este esențial pentru a dovedi durata angajării, nivelul de remunerație primit și vechimea în muncă și în domeniul specific de activitate. Adeverința de vechime devine un instrument esențial pentru continuarea parcursului profesional al oricărui angajat.

Cum știi câtă vechime ai acumulat în muncă?

Fiecare salariat din România, inclusiv medicii și asistenții medicali, are posibilitatea de a verifica vechimea în muncă pe care a acumulat-o pentru pensia de stat. Procesul este simplificat și accesibil, implicând doar câțiva pași esențiali pe platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Primul pas este crearea unui cont pe site-ul CNPP. Acest lucru se face prin completarea unui formular online. După completarea formularului, este necesar să îl tipărești și să îl prezinți, împreună cu actul tău de identitate (atât originalul, cât și o copie), la oricare dintre casele locale de pensii. Acest demers este important pentru verificarea identității și pentru securitatea datelor tale personale.

După prezentarea documentelor, urmează un pas esențial – primirea unui e-mail de confirmare. Acest e-mail va conține instrucțiuni pentru setarea unei parole personale, care va asigura accesul securizat la contul tău online. Odată parola setată, vei putea accesa în orice moment, într-un mod confortabil și sigur, informațiile privind vechimea ta în muncă.

Acest sistem online reprezintă o modalitate eficientă și rapidă de a rămâne informat cu privire la drepturile tale pensionare și oferă o imagine clară asupra contribuțiilor realizate de-a lungul carierei. Este un pas important în planificarea financiară personală și asigură o mai bună înțelegere a situației tale prezent și viitoare legate de pensie.