Ce buget impresionant poate atrage România prin fonduri europene

În contextul unei creșteri a interesului tinerilor de a deveni antreprenori, constatăm că unul din zece tineri aspiră să-și deschidă propria afacere în următorul an. Această tendință reflectă o schimbare pozitivă în mentalitatea tineretului, care vede în antreprenoriat o cale spre independență și inovație. Provocările nu sunt de neglijat, cel mai mare obstacol fiind lipsa resurselor financiare necesare pentru a transforma visele în realitate.

Uniunea Europeană joacă un rol foarte important prin intermediul fondurilor europene, care sunt disponibile pentru sprijinirea inițiativelor antreprenoriale. Aceste fonduri nu doar că ajută la nivel individual, ci contribuie și la echilibrarea șanselor între diferitele state membre.

Prin accesarea acestor fonduri europene tinerii antreprenori pot găsi suportul necesar pentru a-și înființa sau dezvolta afacerile, ceea ce le oferă o oportunitate unică de a contribui la economia și inovarea regională și europeană.

Serviciile de consultanță fonduri europene de la Avocat Mușat

Expertiza oferită de echipe specializate, precum cea de la Mușat & Partners, este esențială pentru navigarea cu succes în acest domeniu complex. Procesul de accesare și gestionare de fonduri nerambursabile se desfășoară în patru etape importante.

Prima etapă implică identificarea surselor de finanțare adecvate. Acest pas esențial presupune analiza detaliată a propunerii de proiect, verificarea eligibilității și identificarea celei mai potrivite surse de finanțare, având ca scop obținerea unei finanțări nerambursabile maxime.

În a doua etapă, se pune accent pe elaborarea proiectului. Aici, se definesc și se organizează activitățile specifice, se elaborează un plan de afaceri solid și un studiu de fezabilitate, urmate de întocmirea și depunerea cererii de finanțare către autoritățile competente.

Următoarea etapă este implementarea propriu-zisă a proiectului. După aprobarea finanțării, echipa de consultanță asigură respectarea tuturor criteriilor și normelor stabilite de finanțator. Această fază este esențială pentru a evita orice greșeli care ar putea conduce la întârzieri sau anularea finanțării.

Ultima etapă, dar nu cea din urmă, este monitorizarea proiectului. Chiar și după finalizarea acestuia, echipa de consultanță rămâne alături de beneficiari, oferind asistență post-contractare, adaptată specificului și nevoilor fiecărui proiect.

Ajutorul oferit de firme de consultanță fonduri europene se dovedește a fi un proces complex și detaliat, care necesită expertiză și dedicare pentru a asigura succesul fiecărui proiect.

Care este bugetul pe care România îl poate atrage prin proiecte europene

România beneficiază de un suport financiar substanțial din partea Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, un total impresionant de aproximativ 31 de miliarde de euro. Această sumă uriașă este destinată să impulsioneze dezvoltarea țării în mai multe domenii cheie.

Din această alocare, o parte semnificativă, adică 17,715 miliarde de euro, provine din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Acești bani sunt îndreptați în special către digitalizare și dezvoltare durabilă, incluziune socială și sănătate. Interesant de menționat este și faptul că 392 de milioane de euro sunt rezervate pentru Cooperare Teritorială Europeană, subliniind importanța colaborării transfrontaliere.

Fondul Social European Plus (FSE+), cu o alocare de 8,385 miliarde de euro, este axat pe îmbunătățirea incluziunii sociale, sănătății, educației și ocupării forței de muncă. Această sumă va contribui semnificativ la reducerea disparităților sociale și la promovarea egalității de șanse.

Fondul de Coeziune (FC) aduce României încă 4,499 miliarde de euro, din care 1,091 miliarde euro sunt transferate către Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Acest fond se concentrează pe dezvoltarea infrastructurii de transport și pe susținerea dezvoltării durabile, având un rol important în modernizarea sectorului de transport.

Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) oferă 1,766 miliarde de euro pentru susținerea diversificării economice în regiunile cel mai grav afectate. Acest fond are un rol esențial în atenuarea impactului tranziției către o economie mai verde asupra comunităților vulnerabile.

Fonduri europene disponibile în perioada 2021-2027

În perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a demarat un proiect ambițios și fără precedent pentru stimularea redresării economice și susținerii inovației, în contextul provocărilor aduse de pandemia COVID-19. Adoptat pe 17 decembrie 2020, noul Cadru Financiar Multianual (CFM) al UE, împreună cu pachetul Next Generation EU (NGEU), reprezintă cea mai mare inițiativă de finanțare fonduri europene din istoria Europei. Cu un buget total de 1,8 trilioane EUR, această strategie vizează revitalizarea continentului prin investiții masive, orientate către dezvoltarea durabilă și modernizarea.

O componentă cheie a acestei inițiative este modernizarea politicii de coeziune a UE. Acest demers se concentrează pe cinci obiective de politică (OP), care sunt aliniate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU și prioritățile strategice ale Comisiei Europene.

Aceste obiective includ: promovarea unei Europe mai inteligente prin inovație economică, susținerea unei Europe mai ecologice și cu emisii reduse de carbon, îmbunătățirea conectivității regionale, consolidarea dimensiunii sociale a Europei și promovarea unei dezvoltări sustenabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă.

Un alt element central al acestui efort de finanțare este Mecanismul European de Reziliență și Redresare, integrat în NextGenerationEU. Cu un buget impresionant de 672,5 miliarde de euro, acest mecanism este destinat să sprijine reformele și investițiile necesare pentru a face față provocărilor actuale și viitoare.

Printre direcțiile prioritare de finanțare ale acestui mecanism se numără tranziția verde, transformarea digitală, coeziunea economică și socială, precum și susținerea politicilor orientate către viitoarea generație, inclusiv educația și dezvoltarea competențelor.